Dagboek
Online formulieren

Geslachts-gelijkheid

Duurzaamheid

Internationaal

Burgerparticipatie

De herdenking van Wapenstilstand

Dames en heren,
Beste allemaal,


Vandaag gaan we samen een traditie in ere herstellen!


Want hoewel de herdenking van Wapenstilstand in het federaal parlement goed ingeburgerd is, hebben wij, Kamer en Senaat, er dit jaar een participatieve en ludieke dimensie aan willen geven. Want het is door actie, door spel, dat we de waarden die aan de basis liggen van de herdenking,
kunnen beleven. Dat ze kunnen ontkiemen - u zult zien dat dit woord geen toeval is.


Wij ontvangen jongeren uit alle Belgische provincies en vertegenwoordigers van patriottische verenigingen. Zo leggen we contacten tussen de generaties, iets wat ik altijd al heel belangrijk gevonden heb.


We wilden de plicht om te herinneren veranderen in een plezier om te leven. Want leven is leven in vrede. En in de onrustige of gewelddadige wereld waarin wij leven, is elke kleine bloem die vrede en de menselijke wil om in vrede te leven symboliseert, de moeite waard om geboren te worden, te groeien en te verfraaien. Zoals elk gebaar, elke houding van ieder van ons.


Natuurlijk blijft het doel hetzelfde, en de achterliggende redenering ook:


De geschiedenis is het allerbelangrijkste. En we moeten blijven uitleggen wat de mensheid heeft geleid naar de catastrofe die we nu "de Grote Oorlog" 
noemen. Zoals Winston Churchill zei: "Een natie die zijn verleden vergeet, heeft geen toekomst".


Ik ben daarom enthousiast over uw bereidheid om hier in het Parlement deel te nemen aan deze herdenking van wapenstilstand. Ik weet dat ik kan rekenen op jullie openheid naar anderen, jullie interesse en jullie nieuwsgierigheid.


Openheid schept ruimte. Het stelt ons in staat om te zien en om te kiezen. Het inspireert, het creëert en het verbindt ons. 


En het zijn juist deze kwaliteiten die nodig zijn om vrede op te bouwen en vrede te handhaven in een wereld die helaas zoveel conflicten kent.
We moeten allemaal beseffen dat er geen grotere bedreiging voor de democratie bestaat, dan onverschilligheid en onbeweeglijkheid. Over enkele ogenblikken gaat u debatteren over democratische waarden. Ik hoop dat aan het eind van deze dag ieder van u, en ik richt mij vooral tot onze jongeren, naar huis gaat met een betere kennis van de gevolgen van oorlog, van de tragedie die het is, in het hart van de volkeren, en van de pijnlijke sporen die het altijd achterlaat, van de onmetelijke ellende die er het gevolg van is.


En dus moeten we inspanningen doen om de vrede en de democratie te bewaren. Het is essentieel om te allen tijde en in alle omstandigheden met
elkaar te blijven praten.


Ik ben er namelijk van overtuigd dat je door de confrontatie met de feiten, en de manier waarop mensen daarop reageren, soortgelijke situaties beter kunt begrijpen. En we denken helaas allemaal aan alle oorlogen die nog altijd op deze planeet woeden, waaronder natuurlijk de oorlog die zich een paar kilometer hier vandaan afspeelt, in Oekraïne. Dat is minder ver weg dan sommige van onze vakantiebestemmingen.


En daarvoor is alle goede wil welkom. Parlementen moeten levende plaatsen van debat en discussie zijn, om te anticiperen op conflicten, om een
evenwichtige samenleving te waarborgen, gebaseerd op democratische waarden, die oorlog en geweld a priori uitsluiten.


Ja, ik weet zeker dat in dit Parlement het besef zal ontstaan dat vrede en harmonie tussen de verschillende delen van de samenleving, en tussen de
landen cruciaal is.


Weten, om ongeluk te voorkomen.
Begrijpen, om begrip op te wekken.
Leven, om het geluk van leven en vrede te voelen.


Dat is het programma dat aan u zal worden voorgesteld, en ik ben er erg blij mee.
Ik wens jullie allemaal een fijne dag!

Eliane TILLIEUX

Newsletter

Door het coderen van de gegevens en het verzenden van dit formulier erkent de klant kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens en deze te hebben aanvaard.

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken.