Dagboek
Online formulieren

Geslachts-gelijkheid

Duurzaamheid

Internationaal

Burgerparticipatie

Rouwhulde Marc Goblet

Dames en heren,
Geachte collega’s,


Onze collega Marc Goblet, de onvermoeibare militant, heeft ons op 16 juni laatstleden verlaten.
Hij was 64.


Geboren in een mijnwerkersgezin, droeg Marc Goblet de sociale waarden hoog in het vaandel. Na het behalen van zijn diploma van verwarmingsinstallateur, aarzelde Marc Goblet niet zijn eigen onderneming uit te bouwen.


In 1982 -hij was toen amper 25-, werd hij secretaris van de Algemene Centrale van Luik-Hoei-Borgworm van het ABVV. In 1997 werd hij ondervoorzitter, en in 2004 voorzitter van de Luikse Algemene Centrale.


Steeds steunend op zijn grote dossierkennis, was Marc Goblet met vastberadenheid betrokken bij elke sociale strijd. Memorabel waren zijn verwoede inspanningen voor de redding van de kristalfabriek Val Saint-Lambert en van de cementfabriek van Haccourt.

Op 3 oktober 2014 volgde Marc Goblet Anne Demelenne op als algemeen secretaris van het ABVV en als voorzitter van de Waalse ABVV-Intergewestelijke.


Marc Goblet verwierf toen nationale bekendheid als een beginselvaste vakbondsleider die tot actie opriep wanneer dat nodig was, maar ook als een respectvolle gesprekspartner die veel belang hechtte aan overleg en onderhandeling.


Hoewel Marc Goblet zichzelf in de eerste plaats als een vakbondsman beschouwde, vond hij het niettemin belangrijk zijn ideeën ook politiek te vertalen. 


Zo was hij meer dan 40 jaar lang een trouwe PS-militant. 


Van 1998 tot 2003 was hij voorzitter van de Vervierse federatie van de PS, en ook in zijn thuisstad Herve aarzelde hij niet politieke verantwoordelijkheid op te nemen: hij was er gemeenteraadslid van 1991 tot 2000 en schepen van 2001 tot 2003.


In mei 2019 is Marc Goblet tot Kamerlid verkozen voor de kieskring Luik.


Als lid van de Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen heeft hij onophoudelijk de belangen van de werknemers verdedigd en, zoals hij al heel zijn leven deed, onrechtvaardigheden aan de kaak gesteld.


Vorig jaar nog stond hij in het voorste gelid om concrete actie te ondernemen ten gunste van de door de crisis zwaar op de proef gestelde verpleegsters en verplegers. Zo is hij een van de drijvende krachten geweest achter de bestendiging van het Zorgpersoneelfonds, waardoor de werkgelegenheid in de sector van de gezondheidszorg verbeterd zal worden.


Dames en heren,
Geachte collega’s,


Met Marc Goblet verliezen we een collega die innig trouw was aan zijn overtuigingen, nederig, integer en beschikbaar. Zijn luisterbereidheid, zijn inzet, zijn uiterste gevoeligheid en zijn openheid naar de andere toe werden door iedereen erkend.


Zij die hem hebben gekend, zullen het beeld bewaren van een karaktervol, maar hartelijk, bescheiden en diep edelmoedig man. Deze militant in hart en nieren week nooit van zijn socialistische overtuigingen af en streed met vastberadenheid voor de zaken waarin hij geloofde, in het bijzonder de verdediging van de werknemers.


Zijn syndicaal engagement was voor hem als het ware een tweede natuur, een rechte lijn waaromheen zijn leven zich organiseerde.


Namens de Kamer heb ik zijn echtgenote Joëlle, zijn kinderen Geoffrey en Cécilia en zijn familie onze oprechte deelneming betuigd.

Newsletter

Door het coderen van de gegevens en het verzenden van dit formulier erkent de klant kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens en deze te hebben aanvaard.

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken.