Dagboek
Online formulieren

Geslachts-gelijkheid

Duurzaamheid

Internationaal

Burgerparticipatie

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust 25 Januari 2024

Toespraak van mevrouw Eliane Tillieux,

Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers,

ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust – 27 januari

Plenaire vergadering van donderdag 25 januari 2024

__________

 

 Beste collega's,

Zoals u weet nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 1 november 2005 een 'historische' resolutie aan waarbij 27 januari, de dag waarop het naziconcentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijd werd, uitgeroepen werd tot Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, zodat eenieder zich de misdaden uit het verleden blijvend zou herinneren, en om genocide in de toekomst te voorkomen.

Kofi Annan onderstreepte dat wij geboren zijn uit de as van de Tweede Wereldoorlog, na de Holocaust: niet alleen maakt de Holocaust deel uit van onze geschiedenis, het is ook onze heilige plicht om de lering die we daaruit moeten trekken door te geven, om verdraagzaamheid aan te moedigen en om antisemitisme en andere vormen van discriminatie te bestrijden;

Daarom willen wij ook dit jaar weer, in de week van 27 januari, de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levendig houden. Zij mogen nooit vergeten worden, ook wanneer de laatste overlevenden gestorven zullen zijn.

We weten allen wat de voortekenen waren van de Holocaust. Het was nochtans mogelijk om de tekens al heel vroeg te lezen, om de afgrond te voorzien waar ze de mensheid naartoe zouden leiden. Maar velen zagen het niet, of wilden het niet zien. In deze onzekere tijden in de wereld is het ons aller verantwoordelijkheid om volkeren te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de mensheid, kortom, om de mensheid zelf te beschermen, om haar te behoeden voor de gruweldaden waartoe ze zelf in staat is.

Wij dragen die verantwoordelijkheid als parlementsleden, als politici, als bestuurders van het land. Een democratische staat is het aan zichzelf verplicht om elke uiting van religieuze onverdraagzaamheid, het aanzetten tot haat, intimidatie of geweld tegen personen of gemeenschappen, in welke vorm en om welke redenen dan ook, zonder enig voorbehoud te veroordelen. Meer dan ooit moeten we waakzaam blijven en de vrede en eendracht tussen de volkeren actief verdedigen.

Beste collega's,

Mag ik u verzoeken ter nagedachtenis van de talloze slachtoffers van de Holocaust een minuut stilte in acht te nemen.

 

Eliane TILLIEUX

Newsletter

Door het coderen van de gegevens en het verzenden van dit formulier erkent de klant kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens en deze te hebben aanvaard.

Een unieke ervaring

We doen er alles aan om u een veilige en persoonlijke navigatie te bieden. Hiervoor gebruiken wij cookies om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interessegebieden, om anoniem statistische gegevens te verzamelen en om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken.